Care And Culture Oy

Tervetuloa

Care and Culture Oy

Eri kulttuurien huomioiminen hoitotyössä

Care and Culture Oy tarjoaa ratkaisuja mahdollisiin työyhteisöissä esille tuleviin ongelmiin ja tietoutta käytännön hoitotilanteisiin työyhteisövalmennusten ja henkilöstökoulutusten avulla.

Tarjoamme myös osaamisen kartoituksia rekrytointiprosessien onnistumiseksi ja tarvittavan lisäkoulutusten suunnitteluun.
Koulutuksia voidaan pitää kaikilla paikkakunnilla Suomessa. Ne voidaan toteuttaa joko lähikoulutuksena tai etäkoulutuksena.

Eri kulttuurien tuntemus hoitotyössä kirja on saatavilla verkkokaupasta.

Hoitoalan esimies, johtaja, ammattilainen tai kouluttaja
Useissa hoitolaitoksissa ja sairaaloissa on nykyisin osa hoitajista, mutta myös asiakkaista/potilaista ulkomaalaistaustaisia, koska työvoimapula hoitoalalla on kasvanut merkittävästi, rekrytoidaan edelleen työntekijöitä myös ulkomailta.

Osaaminen ja eri kulttuurien tuntemus hoitotyössä vaatii tällä hetkellä yhä enemmän koulutusta, jotta hoitotyö toimisi paremmin työyhteisöissä. Tämä tulee esille erityisesti  ammatillisen koulutuksen puolella, mutta myös kansainvälistyvän työyhteisön johtamisessa.

– Oletteko mahdollisesti rekrytoimassa uusia työntekijöitä ulkomailta?

Koulutus, konsultointi- ja osaamisenkartoitus-palvelut

– ovat tärkeitä sosiaali- ja terveysalan yrityksille ja työyhteisöille. Ne myös helpottavat hoitotyötä ja johtamista työpaikalla, etenkin työyhteisöissä, joissa on monikulttuurinen henkilö- ja asiakaskunta. Samoin rekrytoitaessa hoitoalan työntekijöitä eri kulttuureista, tarvitaan hoitoalan kulttuuritietoutta.

Tärkeimmät palvelut

Henkilöstökoulutukset

Koulutukset on suunnattu terveydenhuollon yksiköihin, joissa on henkilö- ja asiakaskuntaa eri kulttuureista ja joihin aiotaan rekrytoida työntekijöitä eri maista. Koulutus antaa valmiuksia ja ymmärrystä työskentelystä eri kulttuurista tulevien kollegoiden ja asiakkaiden kanssa.

Eri kulttuurien kartoitukset hoitotyössä

Terveydenhuollon koulutusten taso vaihtelee huomattavasti eri maissa. Ammatillisten osaamisen kartoitusten avulla saadaan selkeä tietous hoitajan todellisesta osaamisesta ja siitä, kuinka osaaminen vastaa suomalaisia hoitotyön kriteereitä. Kartoitusten avulla saadaan lisäkoulutusten tarve lyhenemään.

Kirja

Klikkaa ja tilaa itsellesi eri kulttuurien tuntemus -kirja

Viimeisimmät blogi kirjoitukset

Osaamisen kartoitus

Osaamisen kartoitukset osana työperäistä
maahanmuuttoa

Hoitoalan työvoimapula on räjähdysmäisesti kasvanut tänä päivänä Suomessa. Monissahoitolaitoksissa nykyisin kaikki hoitoalan työntekijät voivat olla ulkomaalaistaustaisia, joillaei ole riittävää suomen …

Lue Lisää →
Eri kulttuurit hoitotyössä

Eri kulttuurien tuntemus hoitotyössä- opiskelu syventää
kulttuurisensitiivisyyttä!

Eri kulttuurien edustus hoitoalalla Suomessa Tämän päivän Suomessa suuri osa hoitotyöntekijöistä tulee eri kulttuureista. Suurinulkomaalisten osuus hoitotyöntekijöinä näkyy Uudellamaalla ja …

Lue Lisää →