Care And Culture Oy

EijaWellmanCareAndCulture

Osaamisen kartoitukset osana työperäistä
maahanmuuttoa

Hoitoalan työvoimapula on räjähdysmäisesti kasvanut tänä päivänä Suomessa. Monissahoitolaitoksissa nykyisin kaikki hoitoalan työntekijät voivat olla ulkomaalaistaustaisia, joillaei ole riittävää suomen kielen taitoa, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Tällainen tilanne voinostaa selkeästi hoitovirheiden määrää eivätkä asiakkaat/potilaat saa riittävää tietouttaterveystilanteestaan. Tällainen toiminta on myös vastoin lakia ”Laki potilaan asemasta jaoikeuksista”.Uusia aloituspaikkoja on lisätty huomattavasti terveydenhuoltoalan oppilaitoksissa. Tämäon avannut mahdollisuuden yhä …

Osaamisen kartoitukset osana työperäistä
maahanmuuttoa
Lue lisää »

Eri kulttuurien tuntemus hoitotyössä- opiskelu syventää
kulttuurisensitiivisyyttä!

Eri kulttuurien edustus hoitoalalla Suomessa Tämän päivän Suomessa suuri osa hoitotyöntekijöistä tulee eri kulttuureista. Suurinulkomaalisten osuus hoitotyöntekijöinä näkyy Uudellamaalla ja erityisesti pääkaupungin jaTurun seuduilla. Eri kulttuureista tulevia henkilöitä on sekä työntekijöinä että potilaina erihoitoalan laitoksissa ja kotihoidossa. Hoitoalan kulttuurikoulutukset voivat syventää työntekijän ymmärrystänäkemään asioita laajemmasta näkökulmasta: Eri kulttuurien tuntemus hoitoalalla koulutusten tavoitteena on, että osallistujat …

Eri kulttuurien tuntemus hoitotyössä- opiskelu syventää
kulttuurisensitiivisyyttä!
Lue lisää »