Osaamisen kartoitukset osana työperäistä
maahanmuuttoa

Hoitoalan työvoimapula on räjähdysmäisesti kasvanut tänä päivänä Suomessa. Monissahoitolaitoksissa nykyisin kaikki hoitoalan työntekijät voivat olla ulkomaalaistaustaisia, joillaei ole riittävää suomen kielen taitoa, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Tällainen tilanne voinostaa selkeästi hoitovirheiden määrää eivätkä asiakkaat/potilaat saa riittävää tietouttaterveystilanteestaan. Tällainen toiminta on myös vastoin lakia ”Laki potilaan asemasta jaoikeuksista”.Uusia aloituspaikkoja on lisätty huomattavasti terveydenhuoltoalan oppilaitoksissa. Tämäon avannut mahdollisuuden yhä …

Osaamisen kartoitukset osana työperäistä
maahanmuuttoa
Lue lisää »